Het team wordt geleid door Janine en Joost en bestaat verder uit onze orthopedagogen/kind en jeugdpsychologen;  Sofie, Janet, Jurdis, Lizzy, Demi, Laura, Kimberly, Karlien, Elise, Erline, Ylonka, Kelly en Rosalinde en uit onze GZ-psychologen Rebecca, Eveline en Dorien én onze praktijkondersteuners Lian, Jetty en Liesbeth. Hieronder stellen we onszelf voor!

Janine van den Bergh-Cornelis
Hallo, mijn naam is Janine en ik ben samen met Joost de praktijkeigenaar van Jaxie!janine cornelis
In 2009 ben ik gestart met Jaxie!. Ik ben orthopedagoog, EMDR-therapeut, pedagogisch hulpverlener & kinderyoga-docente. Met veel plezier werk ik met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden en met verschillende problemen. Hieronder zal ik wat meer vertellen over mij en mijn werk:

Fantasietherapie
Het werken met kinderen en jongeren is altijd mijn passie geweest. Ik ben mijn pad begonnen met een HBO-opleiding in management en organisatie, voornamelijk vanuit de droom om evenementen te organiseren voor kinderen. Kinderen in hun belevingswereld bereiken, hen te verrassen en hen weer “even kind laten zijn”, heeft mij altijd geboeid. Heerlijk vond ik dit om te doen. In het laatste jaar van mijn opleiding mocht ik deelnemen aan een uitgebreid onderzoeks-traject. Mijn uitgangspunt werd het “weer even kind mogen zijn”, met daartegenover het verschijnsel van druk en stressgevoelens bij kinderen. Dit onderwerp was destijds nog vrij nieuw. Mijn idee is uitgegroeid tot een groot project waarbinnen ik een fantasietherapie heb ontwikkeld die ik bij kinderen uit groep 3 heb mogen testen. Het bleek een groot succes te zijn! Het werkte verbluffend tegen problemen zoals stressgevoelens en faalangst, maar bleek ook te helpen bij kleine probleempjes zoals nét iets te verlegen zijn of je nét iets vaker een beetje somber of verdrietig  voelen dan andere kinderen. Mijn project werd beloond met de Joop Jansen-prijs, een prijs die wordt toegekend aan een kwalitatief hoogstaand en veelbelovend idee ter bevordering van de maatschappij.

En toen...
Vanaf dat moment wist ik ook dat ik meer wilde in het contact met kinderen. Het kunnen helpen van kinderen met problemen die zij dagelijks met zich meedragen heeft mij toen geraakt. Het is fijn even te mogen vergeten, maar fijner om echt kwijt te raken. Het aspect van het bouwen van een beleving en het inleven in de belevingswereld van kinderen hou ik nog steeds bij me, want ik heb het ervaren als een rechtstreekse weg naar een oprecht en open contact met het kind.

Wel heb ik toen besloten mezelf veel verder te verdiepen in de psychologie van kinderen en me ook op dit gebied professioneel te ontwikkelen. Een universitaire opleiding tot orthopedagoog volgde aan de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd heb ik de opleiding tot kinderyogadocente gevolgd. Ik vond het een heerlijke combinatie: enerzijds de onmisbare wetenschappelijke kennis en anderzijds de creativiteit en fantasie die perfect in te zetten zijn als behandelvormen om dichter bij het eigen gevoel van kinderen en jongeren te komen.

Mind Magic-Kinderyoga
Mijn laatste project wordt gevormd door MIND MAGIC-Kinderyoga, een nieuwe behandelmethode die ik heb ontwikkeld met het doel stressgevoelens en lichamelijke klachten bij kinderen te verminderen. Ook deze behandelmethode bleek ontzettend goed te werken!

Kinderen gaven aan na deelname aanzienlijk minder stress te hebben, minder lichamelijke klachten te voelen, meer zelfvertrouwen te hebben en veel meer ontspannen te zijn in hun lichaam en in hun gedachten. Dit project is zelfs bekroond met de Horizonprijs voor Jeugdzorg. Op dit moment wordt Mind Magic verder uitgewerkt om het breder in de Nederlandse Hulpverlening in te zetten.  Maar boven alles werk ik met veel plezier als orthopedagoog vanuit Praktijk Jaxie! en hoop ik in de toekomst nog veel geweldige en bijzondere  kinderen, jongeren en ouders te mogen begroeten!

 

Lian ter Heijden

Mijn naam is Lian ter Heijden en met veel plezier ben ik bij Jaxie! aan het werk. In het werken met kinderen en jongeren vind ik het belangrijk om aandacht te besteden aan hun sterke kanten. Deze sterke kanten kunnen worden ingezet om een antwoord te vinden op de hulpvragen. Ook kunnen de sterke kanten van een kind of jongere worden ingezet om tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te komen. Daar draag ik in mijn werk graag aan bij!

In 2011 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens mijn Lian ter Heijden Jaxie Roosendaalstudie heb ik gewerkt als begeleider bij een logeeropvang voor kinderen met autisme en heb ik meegewerkt aan een vrijwilligersproject gericht op kinderen met een taalachterstand. In mijn afstudeerstage heb ik ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan binnen verschillende praktijken in Roosendaal. Daar heb ik mijn kennis en ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen verder uitgebreid. Ook heb ik ervaring opgedaan met diagnostiek op het gebied van leerproblemen. 

Naast het werken binnen deze praktijken heb ik ook op andere gebieden binnen het werkveld van de orthopedagogiek gewerkt. Zo heb ik huiswerkbegeleiding en bijles gegeven aan leerlingen van verschillende basisscholen en middelbare scholen in Roosendaal, ben ik als orthopedagoog op een school voor mavo en voorbereidend mbo met leerwegondersteuning aan het werk geweest en heb ik thuisbegeleiding gegeven aan adolescenten met gedragsproblemen.

 Bij Jaxie! begeleid en behandel ik kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen, ondersteun ik hun ouders/verzorgers en voer ik intelligentieonderzoeken uit. Dit is het werk dat ik het liefste doe! Samen met het kind of de jongere op zoek gaan naar een oplossing voor datgene waar hij of zij tegenaan loopt of een manier te vinden om te kunnen omgaan met zijn of haar minder sterke kanten. Daar zet ik mij met vol enthousiasme voor in. Eén van de belangrijkste dingen hierin is dat een kind of jongere zich op zijn of haar gemak voelt tijdens  de behandeling. Dit is naar mijn idee het startpunt om tot een positief resultaat te komen. 

 

Rebecca Laros
Mijn naam is Rebecca Laros en ik ben als GZ-psycholoog werkzaam bij Jaxie!

Vanuit mijn werkervaring zie ik dat een klik tussen de psycholoog en het kind een ontzettend grote rol speelt bij het daadwerkelijk kunnen helpen van het kind. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen op alle gebieden en lekker in hun vel zitten. Voor hen en voor hun ouders, want alle ouders zien hun kinderen graag uitgroeien tot zelfverzekerde kinderen, tieners en volwassenen. En als dat om bepaalde redenen niet goed lukt, wil ik ze heel graag een duwtje in de goede richting geven. En die goede richting, die zoeken we samen. Sommige kinderen vinden het fijn om veel te praten en met hun gedachten te spelen, maar andere kinderen willen juist niet praten en dan zoeken we naar een andere vormen van communiceren.

Na het VWO ben ik begonnen met de HBO-opleiding Pedagogiek. Ik heb als pedagoog veel praktijkervaring opgedaan en ik wilde graag doorstuderen aan de universiteit. Hier heb ik succesvol doorgeleerd tot orthopedagoog. Toen ik vervolgens een tijdje aan de slag was als orthopedagoog, besloot ik nog verder door te studeren tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Dan ga je na je universitaire studie nog 2 jaar extra de diepte in wat betreft wetenschap over diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Na het afronden van deze opleiding heb vervolgens jaren als orthopedagoog en GZ-psycholoog bij de GGZ gewerkt met kinderen van 0-18 jaar. Tevens heb ik in die periode een opleiding EMDR gevolgd voor traumabehandeling, die ik bij Jaxie! ook veelvuldig toepas. Daarnaast kan ik als GZ-psycholoog ook diagnostiek toepassen, wat betekent dat ik probeer te ontdekken waar het door komt dat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. Soms kan een diagnose hierin een belangrijke rol spelen, om het kind en de omgeving uitleg en richting voor de toekomst te geven. Maar mijn eerste insteek zal altijd zijn om kinderen een duwtje in de rug te geven om zich (geestelijk) gezond te kunnen ontwikkelen.

In de GGZ heb ik heel veel ervaring opgedaan en ik heb hier ontzettend veel geleerd. Maar ik heb bewust gekozen voor de overstap naar Jaxie!  Mijn kennis inzetten om op een persoonlijke, eigen en ontspannen manier kinderen en jongeren te kunnen helpen, dat is waar ik het voor gedaan heb.  

Het toepassen van mijn wetenschappelijke kennis en het inzetten van officiële behandelmethoden, maar deze ook los mogen laten als het contact en de ontwikkeling om een meer intuïtieve aanpak vraagt, dat vind ik een geweldige combinatie!

 

Sofie Bullens

Hoi! Ik ben Sofie Bullens en ik ben met veel enthousiasme werkzaam als orthopedagoog bij Jaxie! 

In mijn werk hier vind ik het belangrijk om kinderen te helpen om lekker in hun vel te zitten. Voor de één is dat uitbundig en met veel kleur en voor ander is dat rustig en evenwichtig. Het aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren vind ik dan ook het meest belangrijk. Het draait erom wat hén gelukkig maakt. En een klik tussen mij en het kind of de jongere zie ik daarvoor als de belangrijkste schakel.

Ik ben als orthopedagoog afgestudeerd op de Radboud Universiteit te Nijmegen, met de specialisatierichting Gezin en Gedrag. In mijn praktijkervaring heb ik binnen meerdere facetten van de orthopedagogiek gewerkt. Zo heb ik ervaring met het verrichten van diagnostiek op het gebied van intelligentie, ontwikkeling en persoonlijkheid. Maar ook met het geven van behandeling aan kinderen met sociaal-emotionele problemen. Bijvoorbeeld aan kinderen met gedragsproblemen, maar ook aan kinderen die door uiteenlopende redenen niet meer bij hun eigen ouders konden wonen en bijvoorbeeld in een pleeggezin moesten gaan wonen. Later ben ik ook nog werkzaam geweest als communicatietrainster voor jongeren met een verstandelijke beperking en autisme.

Voor ik bij Jaxie! aan de slag ging, heb ik 3 jaar lang trainingen en cursussen gegeven aan kinderen om ze te leren hoe ze meer zelfvertrouwen kunnen krijgen, hoe ze weer weerbaar kunnen worden en hoe ze weer trots kunnen worden op zichzelf. Daarnaast heb ik kinderen in groepen getraind die thuis veel ruzies hebben meegemaakt of waarvan de ouders gescheiden waren, om ze te helpen dit een plekje te gaan geven. Hier heb ik ook veel ouderbegeleiding gegeven door middel van tips en adviezen over positief opvoeden. 

 In mijn vrije tijd hou ik ervan om lekker creatief bezig te zijn met tekenen, schilderen of knutselen. De combinatie van therapeutisch en creatief zet ik ook graag in tijdens de begeleidingen bij Jaxie! In de begeleiding vind ik het fijn dat kinderen ervaren dat ze lekker zichzelf mogen zijn en dat, ongeacht het probleem, dit iets is waar hier bij Jaxie! en bij mij als therapeut ruimte voor is. Vanuit dat gevoel kunnen we samen alles aan!  


Janet van Hal
Hallo! Mijn naam is Janet van Hal en heel graag ben ik een jaxie! Naast mijn werk als Janet van Hal - Jaxie! Roosendaalpsycholoog ben ik moeder van een dochtertje. Ik krijg energie van het werken met kinderen en jongeren. Ik vind het leuk en uitdagend om hen én hun ouders te ondersteunen als het even niet meezit. Het persoonlijke contact is voor mij de grootste meerwaarde. Door goed te kijken naar wat kinderen en jongeren nodig hebben en uit te gaan van wat zij allemaal al kunnen, pas ik mijn behandelingen aan. Ieder kind is uniek en verdient een andere aanpak; dat is nou juist het leuke van mijn werk!

Ik ben afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Leiden. Tijdens mijn studie heb ik kinderen met verschillende psychiatrische stoornissen ondersteund in de thuissituatie. Hier heb ik geleerd om samen met kinderen en ouders oplossingsgericht te werken. Na mijn studie ben ik werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier ben ik vertrouwd geraakt met diverse behandel- en diagnostiekmethodes. Vervolgens heb ik een aantal jaar gewerkt als dyslexiebehandelaar. In de behandelingen stond creativiteit en enthousiasme centraal. Hier maak ik bij Jaxie! veelvuldig gebruik van in mijn behandelingen! Jaxie! biedt kinderen en jongeren persoonlijke behandelingen die aansluiten bij hun beleving. Kinderen en jongeren weten vaak wel wat zij nodig hebben, maar zij kunnen juist hulp gebruiken bij het daadwerkelijk aanpakken van problemen. Door een combinatie van praten en doen probeer ik deze kinderen en jongeren met veel plezier te helpen! De focus van mijn behandelingen ligt op het spelenderwijs samen ontdekken wat het beste werkt.

 

Jurdis Mannie
Hallo, ik ben Jurdis Mannie en ik werk met veel plezier als orthopedagoog bij Jaxie! Jurdis Mannie - Jaxie! Roosendaal

Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens en na mijn opleiding heb ik op meerdere plaatsen ervaring opgedaan met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Zo heb ik specifiek gewerkt met zeer jonge kinderen (0 tot 6 jaar oud) en hun ouders. Ontzettend leuk om in de belevingswereld van deze jonge kindjes te duiken en ouders te helpen bij de opvoeding van deze kinderen. Later ben ik werkzaam geweest in een tweedelijns GGZ- instelling in Zeeland. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met diagnostiek op het gebied van intelligentie en neuropsychologie. Daarnaast heb ik hier veel individuele behandelingen mogen geven aan kinderen en jongeren met gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen. Ook heb ik een tijd lang jongeren van de middelbare school geholpen met huiswerkbegeleiding en het aanleren van studievaardigheden.  

Bij Jaxie! geef ik veel begeleidingen aan zowel (jonge) kinderen als jongeren en daarnaast neem ik indien nodig psychodiagnostisch onderzoek bij hen af. Ook vind ik het ontzettend leuk en uitdagend om bij Jaxie! de kans te krijgen om kinderen en jongeren, ook met veel onzekerheid en faalangst, op de intelligentie te kunnen testen. Hier kunnen we de tijd nemen voor de kinderen en wat verder kijken dan alleen een uitslagscore. In het werken met kinderen en jongeren vind ik het boven alles belangrijk dat zij zich op hun gemak voelen bij mij als orthopedagoog. Dat sommige kinderen ervaren dat ik heel rustig kan zijn en goed kan luisteren en dat andere kinderen juist weer merken dat ik ook heel gek kan zijn en eigenlijk alle hersenkronkels wel begrijp en hierin mee kan gaan en ze hierin kan bijsturen. Aan alle problemen is op een bepaalde manier wel een praktische mouw te passen en juist het eerlijk en creatief meedenken en meehelpen in de probleemsituatie zie ik als mijn bijdrage als orthopedagoog bij jaxie!

In mijn vrije tijd vind ik het erg fijn om te sporten en om muziek te maken. Ik ben de meest muzikale jaxie! Piano en saxofoon zijn de instrumenten die ik erg graag bespeel, maar mijn allergrootste hobby is zingen en het zelf verzinnen van liedjes. 

 

Lizzy van Sabben
Hoi! Mijn naam is Lizzy van Sabben en ik werk met veel plezier bij Jaxie!

orthopedagoog Roosendaal

In 2011 heb ik mijn studie Pedagogiek afgerond in Nijmegen. Ik heb toen een aantal jaar binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie gewerkt als groepsleider. Graag wilde ik nog doorstuderen aan de universiteit, waar ik heb doorgeleerd tot orthopedagoog. Tijdens en na mijn studie heb ik ervaring op mogen doen in de diagnostiek en behandeling van kinderen met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Ook ben ik werkzaam geweest als dyslexiebehandelaar, waarbij plezier in het leren centraal stond. Al deze ervaringen kan ik goed inzetten in mijn werk als orthopedagoog bij Jaxie! Kinderen en ouders in hun kracht zetten, dat is waar ik me voor wil inzetten. Dit probeer ik ook als vrijwilliger bij het project ‘taalmaatjes’ te doen.

Als orthopedagoog ervaar ik veel enthousiasme en plezier in het helpen van kinderen, jongeren en hun ouders. Ik vind het belangrijk om ruimte te bieden aan het kind om te groeien in zijn of haar gevoelens van zelfvertrouwen en trots. Door aan te sluiten bij de beleving van het kind of jongere, kunnen we samen op zoek gaan naar vaak al aanwezige vaardigheden en oplossingen. Ik vind het vooral belangrijk dat een kind zich op zijn gemak voelt en ervaart dat er ruimte is voor alle gevoelens. Samen lachen, schreeuwen, stampen of huilen, het mag allemaal! Een goede band tussen mij en het kind en creativiteit vind ik onmisbaar binnen de begeleiding.

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Ik vind het heerlijk om te wandelen en te genieten van de natuur. Ook vind ik het fijn om creatief bezig te zijn met tekenen, schilderen of fotograferen. En ik kan hele lekkere taarten en koekjes bakken!

 

Laura van der Pluijm
Hoi! Mijn naam is Laura en ik ben heel blij dat ik een Jaxie ben! 

kinderpsycholoog Roosendaal

Ik ben afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsychologe aan de Universiteit van Tilburg. Ik heb voor deze studie gekozen omdat het mijn droom was om intensief met kinderen te werken. Ik vind het persoonlijke contact dat ik daarbij met de kinderen heb geweldig! Inmiddels heb ik al veel kinderen kunnen helpen door begeleiding en onderzoek. Ik heb veel kinderen gezien met veel verschillende problemen, waarbij elk kind een eigen aanpak kreeg (en verdiende).

Het is mijn passie om kinderen te helpen, op welke manier dan ook. Ik zal alles uit de kast halen om een kind zich op zijn of haar gemak te laten voelen. Ik vind het erg leuk om het kind te leren kennen en het draagt ook bij aan de hulp die ik kan bieden. Elk kind is anders en uniek, precies wat dit werk zo uitdagend en interessant maakt!
Ik ben moeder van een lief zoontje en heb een leuk hondje. Dit is net als Sammy een Franse bulldog en hij heet, heel toevallig, Jax! Verder hou ik van reizen en snowboarden en leuke dingen doen met mijn gezin.

 

Demi Brugel 
Hoi, ik ben Demi Brugel en ik werk met veel plezier bij Jaxie! Ik ben afgestudeerd als kind- enDemi Brugel Jaxie Roosendaal jeugdpsychologe aan de universiteit van Tilburg en ik heb veel ervaring mogen opdoen over veel verschillende problematieken omtrent diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren. In het werken met kinderen vind ik het belangrijk dat ze lekker kind kunnen zijn. Ik vind het belangrijk uit te gaan van de positieve en sterke kanten. Ik vind het een uitdaging om deze samen met de kinderen en hun ouders te ontdekken en te gebruiken om zo samen verder te komen. Daarnaast vind ik het leuk en een blijvende uitdaging om op zoek te gaan naar manieren waarop ik kan aansluiten bij de belevingswereld van het specifieke kind of jongere. Iederen is namelijk zijn of haar eigen persoon en verdient een eigen benadering! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om samen te zijn met mijn vrienden en familie. Ik vind het leuk om samen spellen te doen of een dagje weg te gaan. Ook wandel ik heel graag in het bos met mijn hond! 

 

 Kimberly van Balkom

Wat ben ik trots dat ik mij aan jullie voor mag stellen als een Jaxie! Kimberly van Balkom Jaxie! Roosendaal

Mijn naam is Kimberly van Balkom en ik ben in 2011 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mijn doel en uitdaging als orthopedagoog? Zoveel mogelijk (jonge) kinderen, jongeren en hun ouders helpen om te stralen, zichzelf te zijn en lekker in hun vel te laten zitten. Dat kunnen we volgens mij alleen maar doen als we goed zoeken naar de sterke kanten, want doen waar je goed in bent zorgt voor zelfvertrouwen en een veilige basis om je verder te ontwikkelen. Daar kun je op voortbouwen en door ‘groeien’. Soms is dat moeilijk om in je eentje te doen en als mens zijn we snel geneigd alleen in beperkingen en problemen te denken. Bij Jaxie! wordt gedacht in oplossingen en mogelijkheden in plaats van in beperkingen en ik denk en zoek daar graag in mee!

 In heb in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met zowel diagnostiek als met behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende sociaal-emotionele problemen of leerproblemen. Ook heb ik veel ervaring met ouderbegeleding, ik heb gewerkt als ambulant thuisbegeleider bij gezinnen thuis. Tot slot werk ik al lange tijd als begeleider bij logeerweekenden voor kinderen met een gedragsstoornis en/of verstandelijke beperking.  

 De unieke werkwijze van Jaxie! spreekt mij ontzettend aan en daarom heb ik de bewuste overstap gemaakt naar deze manier van werken. Ieder kind is uniek en vraagt dus om een unieke aanpak, waarbij het is toegestaan om de officiële behandelprotocollen los te laten om dus zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en de jongeren. Dit maakt dat het werk nooit hetzelfde is en dus nooit saai!

 

Karlien Huijbrechts

Hoi! Ik ben Karlien en ik ben blij dat ik bij Jaxie als orthopedagoog kan bijdragen aan het verminderen of oplossen van de problemenKarlien Huijbrechts Jaxie Roosendaal van kinderen, jongeren en hun ouders.

Hulp vragen is vaak niet makkelijk en als je dan besluit om dit te doen, dan is het wel zo fijn als die hulp bij je past. Dat het een plek is waar je je verhaal kunt doen, waar het op jouw manier en in jouw tempo gaat. Ik heb gezien dat dit belangrijke ingrediënten zijn in de behandeling, zodat je je verder kunt ontwikkelen en de problemen kunt verminderen. Of je het nu fijn vindt om te praten, te spelen of creatief bezig te zijn, het is mijn uitdaging te zorgen dat we samen jouw manier gaan vinden die zorgt voor verbetering van jouw situatie. Dat is waar ik het voor doe!
In 2002 kreeg ik mijn bevoegdheid tot leerkracht basisonderwijs. Ondanks dat ik dit leuk werk vond, wilde ik graag meer weten over die kinderen waarbij niet alles even soepel verliep. Wat is er aan de hand en hoe kon ik ze verder helpen ontwikkelen? In 2005 ben ik als orthopedagoog afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Hierna heb ik ervaring opgedaan in het (speciaal) basisonderwijs en de laatste 8 jaar als gedragswetenschapper in de specialistische jeugdzorg. Hier heb ik kennis opgedaan over het werken met spel en creatief materiaal in de behandeling van kinderen en jongeren en gezien welke mooie resultaten dit kan opleveren. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van ouders bij de problemen die zij in de opvoeding van hun kind tegenkomen.
Wanneer ik niet aan het werk ben, ben ik bij mijn gezin. Met onze twee jongens (3&5) is het een druk huishouden, waar volop wordt gespeeld, gestoeid en geknutseld. Alle gelegenheid om de uitdagingen en mooie momenten van het ouderschap zelf te ondervinden.

 

 Elise Kops

Hoi! Ik ben Elise Kops en ik ben kind- en jeugdpsycholoog bij Jaxie! Al op jonge leeftijd ontdekte ik dat het zorgen voor anderen enElise Kops Jaxie! de interesse in kinderen sterk bij mij aanwezig was. Met iedereen op een bepaalde manier aansluiting vinden is een eigenschap die ik graag in mijn werk laat terugkomen. Mijn streven is altijd om een plek te creëren waarbij kinderen zich gewaardeerd en op hun gemak voelen. Hierbij vind ik rust en vertrouwen, maar ook luchtigheid en plezier belangrijk.  Naast mijn opleiding Psychologie aan de Universiteit van Tilburg waar ik vooral theoretische kennis opdeed, vond ik later vooral het opdoen van praktijkervaring heel leuk om te doen. Onder andere door mijn werk bij Stichting Heppie heb ik kunnen ervaren hoe kinderen zich in een vertrouwde omgeving gedragen en heb ik geleerd welk gedrag passend is bij verschillende leeftijdsgroepen. In mijn werk staat creativiteit en oplossingsgericht werken waarbij je inspeelt op hetgeen de persoon op dat moment nodig heeft voor mij centraal. Ik merk dat ik plezier en voldoening haal uit het werk dat ik doe! In mijn vrije tijd verdiep ik mij graag in bestemmingen over de hele wereld die ik graag nog eens zou bezoeken, haal ik energie uit sporten en buiten zijn, ben ik creatief en breng ik tijd door met mijn vriend, familie en vriendinnen.

 

Eveline Bouwense

Hallo, mijn naam is Eveline Bouwense en ik werk als GZ-psycholoog bij Jaxie! Na bijna 12 jaar in de specialistische jeugd GGZ te hebben gewerkt, heb ik bewust de overstap gemaakt naar Jaxie. Binnen deEveline Bouwense Jaxie Roosendaal GGZ was ik steeds meer tijd kwijt aan het verantwoorden van de zorg, waardoor ik voor mijn gevoel steeds verder weg gedreven werd van het voor mij belangrijkste doel; het daadwerkelijk verder helpen van kinderen, jongeren, hun ouders en andere betrokkenen. Ik had behoefte aan kleinschaligheid en meer kindvriendelijkheid. Bij Jaxie ervaar ik dat er meer ruimte is voor intuïtief werken, echte aandacht voor kinderen, jongeren en hun ouders, en dat ze buiten de behandelkaders kunnen en willen kijken. Een plek waar ik met mijn eigen kinderen ook heen zou willen gaan.

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen (autisme spectrum stoornissen, adhd). Naast diagnostisch onderzoek bestaat mijn werk uit individuele behandeling, ouderbegeleiding en schoolbegeleiding. Ik maak veelvuldig gebruik van EMDR, een behandelmethode die helpt in de verwerking van ervaringen, verminderen van angsten en het aangaan van situaties.

 Als een kind of jongere bij ons in onderzoek komt, is dit voor mij geen doel op zich, maar een uitgangspunt om richting te geven aan de stappen die verder genomen kunnen worden.  Binnen behandeling vind ik samenwerken een doel op zich. Ik ben van mening dat ouders en kinderen de expert over zichzelf zijn, en dat ik mee kan denken vanuit mijn kennis over ontwikkeling. We hebben elkaar nodig in het zoekproces om verder te komen. Het is aan mij de uitdaging om te kijken hoe ik aansluiting en ingang kan vinden. Hierbij neem ik mijn kennis mee die ik opgedaan heb ik als leerkracht en GZ-psycholoog, maar focus ik vooral op het contact met de ander om zo gezamenlijk te kunnen werken aan de problemen. Bij de een werkt praten, bij de ander spel, meer creatief of motorisch bezig zijn. Belangrijkste is dat iemand zich voldoende op zijn gemak kan voelen, zich gezien en serieus genomen voelt. 

 

Erline Kraak

Hallo! Ik ben Erline en ik vind het super dat ik deel uit mag maken van het Jaxie! team!Erline Kraak Jaxie Roosendaal
Ik ben in 1998 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Na mijn studie heb ik ervaring opgedaan bij uiteenlopende instellingen en met verschillende doelgroepen. Hier heb ik zowel begeleiding en behandeling als diagnostiek gecombineerd. De afgelopen 16 jaar werkte ik als psycholoog in het kinderteam van een revalidatiecentrum.
Ik vind een goede therapeutische relatie met een kind of jongere en zijn/haar ouders erg belangrijk om in te investeren. Vanuit de opgebouwde relatie kijk ik samen met het kind of de jongere en zijn/haar ouders naar wat zij graag zouden zien, waar ze naar toe willen. Ik ben groot fan van de oplossingsgerichte therapie. Hierbij ben je minder bezig met het "waarom" van problemen, maar richt je jezelf meer op het "hoe" van een oplossing. Fantasie en creativiteit spelen hierbij een belangrijke rol en dat werkt fantastisch! Het kind of de jongere en zijn/haar ouders zijn een belangrijke schakel bij het komen tot oplossingen, het is echt samenwerken! Daarnaast vind ik het belangrijk om samen met het kind of de jongere te komen bij wat hij/zij echt belangrijk vindt, waar zijn/haar hart sneller van gaat kloppen. Dit kan zo motiverend werken en zelfvertrouwen geven!
Ik ben als persoon zeer positief ingesteld, mijn glas is altijd halfvol. Ik zie ergens snel een kans of uitdaging in en ik ervaar dat dit mensen in hun kracht zet waardoor ze op een gegeven moment zelf verder kunnen. En dat is wat mij betreft het ultieme doel van mijn behandeling.
Naast psycholoog ben ik moeder van een dochter van 10 en een zoon van 8. Ik woon samen met mijn man en onze kinderen in het mooie Zeeland. Ik houd erg van muziek, ik heb als kind viool gespeeld en zing nu in een popkoor. Verder spreek ik graag met vriendinnen af. Tot ziens bij Jaxie!

 

 Ylonka de Rave

Hoi! Mijn naam is Ylonka de Rave en binnen het Jaxie! team geniet ik er iedere keer weer van om met kinderen en jongeren (en hun ouders) op zoek te gaan naar manieren om lekker in hun vel te zitten.Ylonka de Rave Jaxie Roosendaal
Na het gymnasium ben ik psychologie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Als snel was voor mij duidelijk dat ik met kinderen wilde werken en heb ik voor die specialisatie gekozen. Tijdens mijn studie deed ik praktijkervaring op door kinderen met een autisme spectrumstoornis of adhd thuis te ondersteunen. Hier merkte ik voor het eerst dat het daadwerkelijk kunnen helpen van de kinderen begon bij onze band. Oprecht luisteren en kinderen zichzelf laten zijn, waren belangrijke factoren om hen de regie over hun leven weer meer terug te kunnen geven. Na mijn afstuderen ben ik als psycholoog gaan werken bij een psychologenpraktijk, waar ik 8 jaar ervaring heb opgedaan met zowel diagnostiek als behandeling van een breed scala aan problemen bij kinderen van verschillende leeftijden (individuele begeleiding, ouderbegeleiding, schoolbegeleiding).
Veel van mijn vrije tijd breng ik door met mijn gezin en geniet ik als mama van mijn 3 jonge kinderen. We houden ons onder andere bezig met samen spelen, lezen, knutselen of gek doen. Zo mooi om hun belevingswereld te ontdekken en daarin mee te gaan. Dit is iets wat ik in mijn werk ook graag doe. Wat zo fijn is aan het werken bij Jaxie!, is dat er oprechte aandacht is voor de kinderen, jongeren en hun ouders. In sessies vind ik het belangrijk om de kinderen helemaal te leren kennen in plaats van de nadruk te leggen op symptomen en problemen. Je veilig, begrepen en gehoord voelen, dat zijn immers kernvoorwaarden om lastige uitdagingen aan te gaan. Binnen Jaxie! kan ik mijn wetenschappelijke kennis toepassen en tegelijkertijd buiten de gebaande wegen denken en creatieve werkvormen inzetten. Ik kan met kinderen en jongeren op zoek gaan naar hun mogelijkheden en oplossingen, in de tijd die zij daarvoor nodig hebben en op een manier die bij het kind past. Daarbij sluit ik aan bij hun belevingswereld in een persoonlijke en gemoedelijke sfeer. Met als doel dat we samen onszelf kunnen zijn en van elkaar kunnen leren. En ik vind het ontzettend mooi wanneer ik kan helpen om stappen in de gewilde richting te zetten en het zelfvertrouwen van kinderen daarbij zie groeien!

 

Kelly Baars

Hoi! Ik ben Kelly Baars en werk met veel plezier als psycholoog bij Jaxie! Tijdens mijn middelbare schooltijd wist ik al dat ik met kinderen wilde werken. Toen ik klaar was Kelly Baars Jaxie Roosendaalmet het gymnasium heb ik dan ook besloten om psychologie te gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Hier heb ik uiteindelijk gekozen voor de richting kinder- en jeugdpsychologie, waar ik mijn diploma ook heb behaald. Ik heb tijdens mijn studie praktijkervaring op kunnen doen bij een hulpdienst voor kinderen en jongeren, waarbij een luisterend oor bieden en advies geven centraal stond. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in het uitvoeren van diagnostiek op meerdere gebieden. Ik was erg blij dat ik mijn geleerde kennis nu ook echt in de praktijk toe kon passen en dit doe ik nog steeds met veel plezier. Na mijn afstuderen heb ik kinderen met lees- en spellingproblematiek begeleid. In mijn werk vind ik het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en dat we samen op zoek gaan naar een passende manier om een stap verder te komen. 
In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op de tennisbaan en vind ik het heerlijk om leuke dingen te doen met vrienden en familie. Ook hou ik van bakken en ik maak dan ook regelmatig lekkere cakes of taarten. 

 

Rosalinde Dalinghaus 

Hoi! Ik ben Rosalinde Dalinghaus en ik ben psycholoog bij Jaxie! Rosalinde Dalinghaus Jaxie! Roosendaal

Al tijdens mijn middelbare school was de keuze om met kinderen te werken snel gemaakt. Na het atheneum ben ik dan ook begonnen aan de studie psychologie en heb ik mijn diploma behaald met specialisatie in de kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Ter verbreding van mijn studie heb ik me ook verdiept in de forensische psychologie om meer inzicht te krijgen in het ontstaan en het signaleren van grote moeilijkheden in de ontwikkeling van kinderen. Tijdens en na mijn studie heb ik veel ervaring op gedaan in diagnostiek en behandeling bij kinderen met psychische problemen, vaak in combinatie met lichamelijke problemen of leerproblemen. In mijn werk vind ik het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen en daarbij niet het gevoel hebben naar ‘therapie’ te moeten. Een veilige en ontspannen sfeer is voor mij het uitgangspunt. Het mooiste aan het werken met kinderen vind ik hun puurheid en eerlijkheid. Ze zeggen waar het op staat en winden er geen doekjes om. Iets wat in de begeleiding goed van pas komt! Het mooiste is om samen op zoek te gaan naar de talenten en sterke kanten van het kind om deze vervolgens in te zetten in de begeleiding. Ieder kind is anders en ieder kind heeft een andere benadering nodig, maar het doel is hetzelfde: hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij of zij weer goed in zijn vel zit. De overtuiging dat ieder kind uniek is en ook zo behandeld moet worden, past helemaal bij Jaxie! en bij mij. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, te reizen en te sporten. Daarnaast is muziek helemaal mijn ding. Ik dans graag, luister veel naar allerlei soorten muziek en speel dwarsfluit. Ook breng ik graag tijd door met familie en vrienden.

 

Dorien Bogaerds
Ik ben Dorien Bogaerds en ik ben GZ-psycholoog bij Jaxie! Na ruim twaalf jaar in de specialistische GGZ te hebbenDorien Bogaerds Jaxie! gewerkt, voornamelijk met kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, heb ik de overstap gemaakt naar Jaxie!  
Ik hoop bij Jaxie! vooral met net zo veel plezier en betrokkenheid kinderen en jongeren te helpen als ik altijd heb gedaan. Toen ik begon met werken als psycholoog, behandelde ik vooral het jonge kind en zijn/haar ouders. Door de jaren heen ben ik me meer gaan richten op jongeren en adolescenten. Een leeftijdsfase waarin autonomie steeds belangrijker wordt, met daarbij zowel voor de jongeren als hun ouders (en dus ook in de behandeling) soms nieuwe uitdagingen. In mijn werk vind ik het fijn om naast - en niet boven de ander te gaan staan, om samen te puzzelen naar een oplossing. Kind/jongere en hun ouders zijn expert over zichzelf en ik kan hierbij als GZ-psycholoog weer aansluiten met mijn kennis en ervaring. Ik ben gewend zoveel mogelijk het systeem te betrekken - dus ouders, broers/zussen, leerkrachten, eigenlijk iedereen die een belangrijke rol speelt in iemands leven. Diagnostisch onderzoek is wat mij betreft een middel wat zinvol kan zijn om je te helpen je klachten beter te begrijpen en te kaderen - maar geen doel op zich. Vaak komt vanuit het meer zicht hebben op de oorzaak van je klachten als vanzelf een oplossing naar voren. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de ander zich in de behandeling op zijn/haar gemak voelt. Pas daarna kun je met elkaar tot een samenwerking komen en aan de slag gaan. Ook vind ik het leuk en inspirerend om naast mijn uitvoerend werk als psycholoog les te geven binnen mijn eigen vakgebied.
In mijn vrije tijd ben ik moeder van twee dochters in de basisschoolleeftijd. Ik hou van reizen met mijn gezin, maar ook veel buiten zijn, lekker koken en tijd doorbrengen met vrienden. Sporten is daarnaast iets wat ik nodig heb en graag doe. Hardlopen, wandelen met onze hond, tennissen, surfen en snowboarden. Deze laatste twee eigenlijk vooral op vakantie, want nou ja, er zijn nou eenmaal niet veel bergen en golven in ons land!

 

Elvis "onze praktijk-doggie" 

Aan deze lijst mag onze trouwste collega niet ontbreken.Ons praktijk-hondje Elvis hoort helemaal psycholoog Roosendaal

bij de jaxie's en is veruit de populairste van het team. Hij krijgt de meeste tekeningen en bedankjes van iedereen...! Mooi is dat, doen wij zo ons best :-) Elvis is soms bij behandelingen aanwezig voor de heerlijk vrolijke of juist rustige energie die hij meeneemt, voor de troost of voor de afleiding. En soms ook om gericht in te zetten bij een behandeling. Het leren van commando's gaat bijvoorbeeld heel goed samen met het leren voor jezelf op te komen. Je moet namelijk in je houding en stemgebruik heel zelfverzekerd zijn! Of als iemand angsten voor dieren heeft, dan kunnen we het contact met Elvis heel voorzichtig opbouwen.

Als je niet van honden houdt, heb je geen last van Elvis. Hij loopt nooit zomaar los door de praktijk, hij is altijd op een kamer bij één
therapie hond Roosendaal Jaxie van ons die op hem let. Op sommige dagen is Elvis ook vrij: meestal is hij wel ergens op de praktijk te vinden, maar het kan ook zijn dat hij thuis een dagje in zijn mand aan het uitrusten is van alle aandacht!

 

Ode aan Sammy!
Ook willen we hier nog even onze oude trouwe vriend Sammy in ere houden! helaas is onze grote vriend Sammy op 9 mei 2016
ontzettend ziek geworden als gevolg van een bloeding in zijn ruggenmerg en hebben wij onverwachts afscheid van hem moeten
dierentherapie roosendaalnemen. Omdat hij zoveel heeft betekend voor ons en voor zoveel kindjes, willen wij hem hier wel nog even bij onze collega's laten staan. Sammy was de beste! En Elvis is trouw en trots in zijn voetsporen gevolgd. Sammy staat met zijn koppie wel nog op de ruit van onze voordeur afgebeeld. Zo blijft Sammy altijd goed in de gaten houden wie de Jaxie in- en uitloopt, zoals hij altijd het liefste deed als hij hier was. Alles in de gaten houden.