Kosten particulier
Psychologische begeleiding   79,50 euro per sessie 

Intelligentieonderzoek        
   495,00 euro per heel onderzoek

 

Hoogbegaafdheidsonderzoek 595,00 euro per heel onderzoek

 

Vergoeding psychologische begeleiding

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd rondom de psychologische zorg en de daarbij horende vergoedingen.
Voor veel van de zorg die de zorgverzekering eerst voor zijn rekening nam, is nu de gemeente verantwoordelijk. Er zijn verschillende manieren om bij onze praktijk voor vergoeding in aanmerking te komen: 

Vergoeding vanuit de gemeente
Wij hebben voor 2017 contracten afgesloten met de 9 gemeenten in West-Brabant West. Dat betekent dat je met een verwijzing van huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdprofessional de zorg vergoed krijgt vanuit uw gemeente. Dit geldt zowel voor onderzoek als voor behandeling.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
Jaxie! is in 2017 wederom aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), waardoor er ook binnen de aanvullende verzekering goede vergoedingsmogelijkheden blijven. De meeste zorgverzekeringen keren vanuit de aanvullende verzekering een gedeeltelijke vergoeding uit die vaak neerkomt op zo'n 50% van de kosten. Hiervoor is géén diagnose of verwijzing van een huisarts, kinderarts of jeugdprofessional nodig! 

Vergoeding vanuit een rugzak van school
In sommige gevallen kan de begeleiding ook vanuit een rugzakje dat een kind op school heeft, betaald worden. Dit gebeurt uiteraard in overleg en met goedkeuring van de school. 

Vergoeding vanuit het Persoons Gebonden Budget
Heeft uw kind een Persoonsgebonden Budget (PGB)? Onze begeleiding kan betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget, indien onze vorm begeleiding (individuele activerende begeleiding) hierin geindiceerd en goedgekeurd wordt. 

In 2015 zal dit via het SVB lopen. Vermeld bij contact met de AGB-code van onze praktijk:
Jaxie! Orthopedagogische praktijk:  94-57554