Als orthopedagogen en kinderpsychologen werken wij uiteraard op basis van de wetenschap van de kinderpsychologie en dan met name op basis van de (cognitieve) gedragstherapie.

Maar de instrumenten die wij daarvoor inzetten, verschillen nogal eens met hoe andere orthopedagogen, psychologen en instellingen voor gezondheidszorg en jeugdzorg dat doen. Daar wordt vaak gewerkt met verbaal contact, observaties en het speltherapie Roosendaalproberen te etiketteren van het kind en de problemen waar het mee kampt. Wij hebben ervaren dat laatstgenoemde manier van werken weliswaar kan leiden tot duidelijkheid en inzicht in de problematiek, maar dat het zelden een echte verandering teweeg brengt of daadwerkelijk hulp biedt. En wanneer een kind of jongere met een probleem komt, is het toch in de eerste plaats van belang te kijken hoe hij of zij daadwerkelijk geholpen kan worden. Soms is het nodig om een diagnose te geven bij een bepaalde problematiek, maar vaak wordt vergeten dat een diagnose blijvend is en wordt er te snel in diagnoses, etiketjes en onderzoeken gedacht. Wij voeren ook diagnostische onderzoeken uit, maar zien een diagnose daarin niet als een eindconclusie. We zien het juist als een startpunt dat aanknopingspunten kan geven hoe we het kind, de jongere en vaak ook de ouders beter kunnen helpen.

In veel situaties blijkt gelukkig ook dat problemen met een juiste professionele behandeling vaak sterk verminderd of zelfs opgelost kunnen worden.  Wij bieden behandeling vanuit een zeer kindgerichte en belevingsgerichte invalshoek. Instrumenten die wij daarvoor inzetten zijn afgestemd op leeftijd, belevingswereld en interesses van het kind of de jongere.
Wij werken onder andere met praten, luisteren spelen, tekenen, dieren, schilderen, fantaseren, kleien, toneelspelen, dromen, verhalen maken, muziek maken en visualiseren.

Welke instrumenten gebruikt worden, verschilt dus per kind. Kinderen en jongeren verschillen immers ontzettend veel van elkaar in hun karakter en problematiek. Doordat wij onze wetenschappelijke achtergrond combineren met diverse werkvormen die voor kinderen en jongeren prettig zijn om te doen, ontstaan er veel spontane mogelijkheden om samen aan problemen te werken en hier ook ├ęcht stappen in te maken.

 Bij Jaxie! kunnen kinderen over hun problemen komen praten als de woorden hen uit de mond rollen, kunnen ze komen schilderen of tekenen als ze hun gevoelens niet in woorden om kunnen zetten, kunnen ze samen een hartewens in de wensboom komen hangen als ze teveel verdriet of veel (te) grote dromen hebben en zijn ze ook zeker welkom om te komen schreeuwen en stampen als ze teveel energie hebben om zich aan anderen aan te passen.