Bij individuele psychologische begeleiding werken wij één op één met het kind of de jongere.

Het is eventueel mogelijk om daar af en toe de ouders of een broer(tje) of zus(je) in te betrekken, maar de basis ligt in het persoonlijk contact met het kind of de jongere zelf. Wij brengen ouders na iedere afspraak via een verslagje per mail op de hoogte van de ontwikkelingen, zodat je meeleest wat er precies gedaan en afgesproken is. Op deze manier kunnen we goed uitleggen wat de ontwikkelingen zijn, wat eventueel tips zijn geweest en of we mogelijk ook tips voor jullie als ouder(s) hebben. 

 De inhoud van de therapie wordt geheel gebaseerd op het specifieke probleem van het kind en zijn of haar eigen persoonlijkheid. Ook krijgen alle kinderen en jongeren één vaste orthopedagoog of kinderpsycholoog die het traject van begin tot einde met hen doorloopt. Een vast gezicht met wie echt een vertrouwensband opgebouwd kan worden.

 Een greep uit de problemen waarvoor uw kind bij jaxie! terecht kan:

- Faalangstcreatieve therapie Roosendaal
- Verlegenheid
- Te weinig zelfvertrouwen
- Somberheid
- Depressieve symptomen
- Hoogsenstiviteit
- Nieuwetijdskinderen
- Stressgevoelens
- Traumatische ervaringen
- Rouwverwerking
- Verwerken van een scheiding van de ouders
- Tekortschietende sociale vaardigheden
- Tekortschietende emotionele vaardigheden
- Gedragsproblemen
- Wanneer iets dwarszit, maar onduidelijk is wat het precies is

Bovenstaande lijst wordt gevormd door de meest voorkomende problemen. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek. Hierin kunnen we de situatie van je zoon of dochter samen bespreken en kunnen we aangeven wat we voor hem of haar zou kunnen betekenen. Neem bij twijfel gewoon even contact met de praktijk op.