Bij jaxie! geven we groepsbegeleiding in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht.
In de groepsbegeleidingen wordt psychologische begeleiding gegeven aan groepjes van minimaal 2 en maximaal 6 kinderen. Bij het indelen van de groepen letten we op overeenkomsten in leeftijd en aansluiting van de problematiek.

Jaxie! biedt 2 groepstrainingen aan:

MIND MAGIC

Mind Magic is een op ontspanning gerichte groepstraining die vooral geschikt is voor kinderen:
- die erg gevoelig zijn
- die erg gespannen zijn
- die zich veel zorgen maken
- psychosomatische klachten hebben (lichamelijke klachten waar geen lichamelijke oorzaak voor vastgesteld kan worden)
- erg onzeker zijn
Mind Magic heb ik zelf in 2009 ontwikkeld en is winnaar geworden van de Horizon Jeugdzorg-prijs. Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat deelname aan deze methode leidt tot vermindering van lichamelijke klachten en spanning en het zelfvertrouwen versterkt.
Klik hier voor meer informatie over Mind Magic.

SOVA-CREATIEF 
Sova-Creatief is een op creativiteit gebaseerde groepstraining die zich richt op het verbeteren van de sociale- en emotionele vaardigheden. SOVA is inmiddels een bekend begrip en staat voor SOciale VAardigheden. Onze Sova-Creatief richt zich op deze vaardigheden, maar maakt daarbij geen gebruik van de geijkte rollenspellen en het doorwerken van werkmappen, maar is gebaseerd op creatieve werkvormen. Tijdens het tekenen, schilderen, kleien en knutselen werken we aan de sociale- en emotionele vaardigheden en vormen de kinderen onder begeleiding een klankbord voor elkaar. Zowel voor extroverte als introverte kinderen is deze groepstraining geschikt. Bij het indelen van de groepen letten we op overeenkomsten in leeftijd en aansluiting van de problematiek.