EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een bewezen effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, mishandeling of misbruik, medische handelingen of pesterijen. Eigenlijk allerlei angstige gebeurtenissen die een diepe indruk op kinderen en jongen hebben gemaakt, waardoor zij hier bang voor blijven en soms ook gedragsproblemen gaan vertonen. Bijvoorbeeld door bepaalde situaties te vermijden of door het krijgen van nachtmerries, slaapproblemen, eetproblemen enzovoort. EMDR Roosendaal
Onder onze persoonlijke begeleiding wordt aan de kinderen of jongeren gevraagd om aan de angstige gebeurtenis te denken terwijl wij hen een afleidende stimulus geven voor de ogen. De oogbeweging zorgt er als het ware voor dat de nare herinnering "overschreven wordt". EMDR wordt ook weleens genoemd: "met je ogen bewegen tot het weg is". Het is eigenlijk erg moeilijk uit te leggen hoe het precies werkt. In een intakegesprek kunnen we alles heel rustig en duidelijk uitleggen. Als kinderen erg jong zijn, dan is altijd één van de ouders aanwezig tijdens de behandeling. We bouwen het rustig op. EMDR werkt over het algemeen vrij snel en is één van de meest effectieve, wetenschappelijk bewezen behandelmethoden bij traumaverwerking voor kinderen en jongeren. 

 

Wil je wat meer informatie lezen? Klik dan op de volgende links:

Informatie voor kinderen

Informatie voor jongeren

Informatie voor ouders/verzorgers

 

Of bel of mail ons gerust!